1. Chào Khách, Diễn đàn Kinh Tế Xây Dựng của chúng ta vừa mới hoạt động trở lại, chắc hẳn vẫn còn có nhiều thiếu sót, Khách nhớ đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé!

Project Management for Construction/Quản lý Dự án Xây dựng- Chapter I

Thảo luận trong 'Tiếng Anh chuyên ngành' bắt đầu bởi huynhbinh, 07/08/09.

Mods: vantiep
 1. huynhbinh
  Offline

  huynhbinh Thành viên danh dự

  Tham gia:
  22/06/09
  Bài viết:
  953
  Đã được thích:
  152
  Điểm thành tích:
  43
  Nơi ở:
  HCM
  Chapter 1. The Owners' Perspective

  Chương 1 – Bức tranh dự án của Chủ đầu tư

  1.1 Introduction

  Like the five blind men encountering different parts of an elephant, each of the numerous participants in the process of planning, designing, financing, constructing and operating physical facilities has a different perspective on project management for construction. Specialized knowledge can be very beneficial, particularly in large and complicated projects, since experts in various specialties can provide valuable services. However, it is advantageous to understand how the different parts of the process fit together. Waste, excessive cost and delays can result from poor coordination and communication among specialists. It is particularly in the interest of owners to insure that such problems do not occur. And it behooves all participants in the process to heed the interests of owners because, in the end, it is the owners who provide the resources and call the shots.

  1.1.Giới thiệu
  Giống như năm ông thầy bói xem voi, mỗi bên tham gia trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế, lập dự toán, xây dựng và vận hành các công trình có các quan niệm khác nhau về quản lý dự án xây dựng. Kiến thức chuyên ngành có thể là rất có lợi, nhất là đối với các dự án lớn và phức tạp, vì các chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành có thể cung cấp các dịch vụ giá trị. Tuy nhiên, việc hiểu được sự gắn bó giữa các phần trong quy trình dự án với nhau cũng rất có ích. Sự kết hợp và liên lạc kém hiệu quả giữa các chuyên gia có thể gây ra sự lãng phí, phát sinh chi phí và chậm tiến độ công trình. Mối quan tâm của chủ đầu tư là làm sao đảm bảo để các vấn đề đó không xảy ra. Và tất cả các bên tham gia trong quy trình dự án phải quan tâm đến lợi ích của chủ đầu tư vì, xét cho cùng, chính chủ đầu tư là người cung cấp các nguồn lực và là người chỉ huy.

  By adopting the viewpoint of the owners, we can focus our attention on the complete process of project management for constructed facilities rather than the historical roles of various specialists such as planners, architects, engineering designers, constructors, fabricators, material suppliers, financial analysts and others. To be sure, each specialty has made important advances in developing new techniques and tools for efficient implementation of construction projects. However, it is through the understanding of the entire process of project management that these specialists can respond more effectively to the owner's desires for their services, in marketing their specialties, and in improving the productivity and quality of their work.

  Đứng trên quan điểm của các chủ đầu tư, chúng ta có thể chú tâm vào quy trình quản lý dự án hoàn chỉnh cho các công trình hơn là việc các chuyên gia trong quá khứ đã từng là nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nhà thiết kế kỹ thuật, nhà xây dựng, chế tạo, nhà cung cấp vật tư, chuyên viên phân tích tài chính hay công việc nào khác. Đúng vậy, mỗi ngành đều đã có những tiến bộ quan trọng trong việc phát triển các công nghệ và công cụ mới giúp thực hiện hiệu quả các dự án xây dựng. Tuy nhiên, phải qua việc am hiểu được toàn bộ quá trình quản lý dự án, các chuyên gia này mới có thể đáp ứng được hiệu quả hơn yêu cầu của chủ đầu tư đối với các dịch vụ của mình, thông qua việc tiếp thị chuyên ngành của mình và thông qua việc cải thiện năng suất và chất lượng công việc của mình.

  The introduction of innovative and more effective project management for construction is not an academic exercise. As reported by the "Construction Industry Cost Effectiveness Project" of the Business Roundtable:
  By common consensus and every available measure, the United States no longer gets it's money's worth in construction, the nation's largest industry ... The creeping erosion of construction efficiency and productivity is bad news for the entire U.S. economy. Construction is a particularly seminal industry. The price of every factory, office building, hotel or power plant that is built affects the price that must be charged for the goods or services produced in it or by it. And that effect generally persists for decades ... Too much of the industry remains tethered to the past, partly by inertia and partly by historic divisions...

  Việc giới thiệu phương pháp quản lý dự án xây dựng đổi mới và hiệu quả hơn không phải là một bài tập mang tính học thuật, mà như báo cáo trong tài liệu “ Dự án đạt hiệu quả chi phí trong xây dựng” của tổ chức Business Roundtable thì:
  Theo sự nhất trí chung và các phương pháp tính toán hiện tại, Hoa Kỳ không còn kiếm được lợi nhuận về mặt tiền bạc từ xây dựng, ngành công nghiệp lớn nhất nước…Tính hiệu quả và năng suất xây dựng bị ăn mòn dần là một tin đáng buồn cho toàn nền kinh tế Hoa Kỳ. Xây dựng là một ngành công nghiệp có ảnh hưởng sâu xa. Giá của mỗi nhà máy, cao ốc văn phòng, khách sạn hay nhà máy điện đã xây dựng có ảnh hưởng đến giá cả của những hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất ra từ đó. Và ảnh hưởng này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ… Có quá nhiều thứ trong công nghiệp còn bị ràng buộc với quá khứ, phần vì sự trì trệ và phần do sự bất đồng trong quá khứ…

  Improvement of project management not only can aid the construction industry, but may also be the engine for the national and world economy. However, if we are to make meaningful improvements, we must first understand the construction industry, its operating environment and the institutional constraints affecting its activities as well as the nature of project management.

  Việc cải tiến công tác quản lý dự án không chỉ có thể hỗ trợ cho ngành xây dựng, mà còn có thể trở thành động lực cho nền kinh tế quốc nội và thế giới. Tuy nhiên, nếu muốn tạo ta những thay đổi có ý nghĩa thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về ngành xây dựng, môi trường vận hành của nó và các giới hạn về mặt thể chế có ảnh hưởng đến các hoạt động của nó cũng như bản chất của quản lý dự án.
  vantham thích bài này.
Mods: vantiep

Chia sẻ trang này

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0, Khách: 0)

Thành viên đang trực tuyến

Tổng: 150 (Thành viên: 0, Khách: 131, Robots: 19)