1. Chào Khách, Diễn đàn Kinh Tế Xây Dựng của chúng ta vừa mới hoạt động trở lại, chắc hẳn vẫn còn có nhiều thiếu sót, Khách nhớ đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé!

Thuật ngữ hợp đồng fidic

Thảo luận trong 'Tiếng Anh chuyên ngành' bắt đầu bởi vantiep, 25/09/09.

Mods: vantiep
 1. vantiep
  Offline

  vantiep Super Moderators Thành viên BQT

  Tham gia:
  21/06/09
  Bài viết:
  692
  Đã được thích:
  183
  Điểm thành tích:
  43
  Nơi ở:
  HCM
  General Conditions (FIDIC) - Điều kiện hợp đồng
  CONTENTS - Nội dung
  Definitions listed alphabetically (danh mục định nghĩa liệt kê theo bảng chữ cái) Mục lục


  1. GENERAL PROVISIONS - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1 Definitions - Định nghĩa
  1.2 Interpretation - Diễn giải
  1.3 Communications - Các cách thông tin
  1.4 Law and Language - Luật và ngôn ngữ
  1.5 Priority of Documents - Thứ tự ưu tiên của các tài liệu
  1.6 Contract Agreement - Thoả thuận hợp đồng
  1.7 Assignment - Nhượng lại
  1.8 Care and Supply of Documents - Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu
  1.9 Delayed Drawings or Instructions - Các bản vẽ hoặc chỉ dẫn cung cấp không kịp thời (trì hoãn, lỡ tiến độ, lỡ kế hoạch)
  1.10 Employer’s Use of Contractor’s Documents - Việc Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của Nhà thầu
  1.11 Contractor’s Use of Employer’s Documents - Việc Nhà thầu sử dụng tài liệu Chủ đầu tư
  1.12 Confidential Details - Các chi tiết bí mật
  1.13 Compliance with Laws - Tuân thủ luật pháp
  1.14 Joint and Several Liability - Trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng
  1.15 Inspections and Audit by the Bank - Việc thẩm tra và kiểm toán của Ngân hang.

  2. THE EMPLOYER - CHỦ ĐẦU TƯ
  2.1 Right of Access to the Site - Quyền tiếp cận công trường
  2.2 Permits, Licences or Approvals - Giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chấp thuận
  2.3 Employer’s Personnel - Nhân lực của Chủ đầu tư
  2.4 Employer’s Financial Arrangements - Sự thu xếp tài chính của Chủ đầu tư
  2.5 Employer’s Claims - Khiếu nại của Chủ đầu tư

  3. THE ENGINEER - NHÀ TƯ VẤN
  3.1 Engineer’s Duties and Authority - Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà tư vấn
  3.2 Delegation by the Engineer - Uỷ quyền của Nhà tư vấn
  3.3 Instructions of the Engineer - Chỉ dẫn của Nhà tư vấn
  3.4 Replacement of the Engineer - Thay thế Nhà tư vấn
  3.5 Determinations - Quyết định

  4. THE CONTRACTOR - NHÀ THẦU
  4.1 Contractor’s General Obligations - Trách nhiệm chung của Nhà thầu
  4.2 Performance Security - Bảo lãnh thực hiện
  4.3 Contractor’s Representative - Đại diện Nhà thầu
  4.4 Subcontractors - Nhà thầu phụ
  4.5 Assignment of Benefit of Subcontract - Nhượng lại lợi ích của Hợp đồng Thầu phụ
  4.6 Co-operation - Hợp tác
 2. vantiep
  Offline

  vantiep Super Moderators Thành viên BQT

  Tham gia:
  21/06/09
  Bài viết:
  692
  Đã được thích:
  183
  Điểm thành tích:
  43
  Nơi ở:
  HCM
  4.7 Setting Out - Định vị các mốc
  4.8 Safety Procedures - Các quy định về an toàn
  4.9 Quality Assurance - Đảm bảo chất lượng
  4.10 Site Data - Dữ liệu về công trường.
  4.11 Sufficiency of the Accepted Contract Amount - Tính chất đầy đủ của Giá Hợp đồng được chấp nhận
  4.12 Unforeseeable Physical Conditions - Điều kiện vật chất không lường trước được
  4.13 Rights of Way and Facilities - Quyền về đường đi và phương tiện
  4.14 Avoidance of Interference - Tránh can thiệp
  4.15 Access Route - Đường vào công trường
  4.16 Transport of Goods - Vận chuyển hàng hoá
  4.17 Contractor’s Equipment - Thiết bị của Nhà thầu.
  4.18 Protection of the Environment - Bảo vệ môi trường
  4.19 Electricity, Water and Gas - Điện, nước và khí đốt
  4.20 Employer’s Equipment and Free-Issue Material - Thiết bị và vật liệu cấp Chủ đầu tư cấp
  4.21 Progress Reports - Báo cáo tiến độ
  4.22 Security of the Site - An ninh công trường
  4.23 Contractor’s Operations on Site - Hoạt động của Nhà thầu trên công trường
  4.24 Fossils - Cổ vật

  5 NOMINATED SUBCONTRACTORS - CHỈ ĐỊNH THẦU
  5.1 Definition of “nominated Subcontractor” - Định nghĩa “Nhà thầu phụ được chỉ định”
  5.2 Objection to Nomination - Phản đối việc chỉ định
  5.3 Payments to nominated Subcontractors - Thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định
  5.4 Evidence of Payments - Bằng chứng thanh toán

  6 STAFF AND LABOUR - NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
  6.1 Engagement of Staff and Labour - Tuyển mộ nhân viên và lao động
  6.2 Rates of Wages and Conditions of Labour - Mức lương và điều kiện lao động
  6.3 Persons in the Service of Employer - Những người trong bộ máy của Chủ đầu tư
  6.4 Labour Laws - Luật lao động
  6.5 Working Hours - Giờ lao động
  6.6 Facilities for Staff and Labour - Phương tiện cho nhân viên và lao động
  6.7 Health and Safety - Sức khoẻ và an toàn lao động
  6.8 Contractor’s Superintendence - Sự giám sát của Nhà thầu
  6.9 Contractor’s Personnel - Nhân lực Nhà thầu
  6.10 Records of Contractor’s Personnel and Equipment - Báo cáo về nhân lực và thiết bị Nhà thầu
  6.11 Disorderly Conduct - Hành vi gây rối
  6.12 Foreign Personnel - Nhân sự người nước ngoài
  6.13 Supply of Foodstuffs - Cung cấp thực phẩm
  6.14 Supply of Water - Cung cấp nước
  6.15 Measures against Insect and Pest Nuisance - Biện pháp chống côn trùng và những phiền toái
  6.16 Alcoholic Liquor or Drugs - Rượu hoặc ma tuý
  6.17 Arms and Ammunition - Vũ khí và đạn dược
  6.18 Festival and Religious Customs - Phong tục lễ hội và tôn giáo
 3. vantiep
  Offline

  vantiep Super Moderators Thành viên BQT

  Tham gia:
  21/06/09
  Bài viết:
  692
  Đã được thích:
  183
  Điểm thành tích:
  43
  Nơi ở:
  HCM
  6.19 Funeral Arrangements - Sự thu xếp tang lễ
  6.20 Prohibition of Forced or Compulsory Labour - Cấm sử dụng lao động bị bắt ép, bắt buộc
  6.21 Prohibition of Harmful Child Labour - Cấm sử dụng lao động trẻ em vào công việc có hại
  6.22 Employment Records of Workers - Hồ sơ tuyển dụng công nhân

  7 PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP - THIẾT BỊ, VẬT LIỆU VÀ TAY NGHỀ
  7.1 Manner of Execution - Cách thức thực hiện
  7.2 Samples - Mẫu mã
  7.3 Inspection - Kiểm tra
  7.4 Testing - Kiểm định (thử)
  7.5 Rejection - Từ chối
  7.6 Remedial Work - Công việc sửa chữa
  7.7 Ownership of Plant and Materials - Quyền sở hữu về thiết bị và vật liệu
  7.8 Royalties - Lệ phí sử dụng

  8 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION - KHỞI CÔNG, CHẬM TRỄ VÀ TẠM NGỪNG
  8.1 Commencement of Works - Khởi công công trình
  8.2 Time for Completion - Thời gian hoàn thành
  8.3 Programme - Chương trình tiến độ
  8.4 Extension of Time for Completion - Gia hạn thời gian hoàn thành
  8.5 Delays Caused by Authorities - Chậm trễ do Nhà chức trách
  8.6 Rate of Progress - Tiến độ thực hiện
  8.7 Delay Damages - Những thiệt hại do chậm trễ
  8.8 Suspension of Work - Tạm ngừng công việc
  8.9 Consequences of Suspension - Hậu quả của việc tạm ngừng
  8.10 Payment for Plant and Materials in Event of Suspension - Thanh toán tiền thiết bị và vật liệu trong trường hợp tạm ngừng
  8.11 Prolonged Suspension - Kéo dài tình trạng tạm ngừng
  8.12 Resumption of Work - Nối lại công việc

  9 TESTS ON COMPLETION - THỬ (KIỂM ĐỊNH) KHI HOÀN THÀNH
  9.1 Contractor’s Obligations - Nghĩa vụ Nhà thầu
  9.2 Delayed Tests - Việc thử nghiệm bị chậm trễ
  9.3 Retesting - Thử nghiệm lại
  9.4 Failure to Pass Tests on Completion - Không vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành
  10 EMPLOYER’S TAKING OVER - Nghiệm thu của Chủ đầu tư
  10.1 Taking Over of the Works and Sections - Nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình
  10.2 Taking Over of Parts of the Works - Nghiệm thu bộ phận công trình
  10.3 Interference with Tests on Completion - Can thiệp vào các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành
  10.4 Surfaces Requiring Reinstatement - Yêu cầu bố trí lại mặt bằng

  11 DEFECTS LIABILITY - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT
  11.1 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects - Hoàn thành công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót
  11.2 Cost of Remedying Defects - Chi phí do việc sửa chữa sai sót
 4. vantiep
  Offline

  vantiep Super Moderators Thành viên BQT

  Tham gia:
  21/06/09
  Bài viết:
  692
  Đã được thích:
  183
  Điểm thành tích:
  43
  Nơi ở:
  HCM
  11.3 Extension of Defects Notification Period - Kéo dài thời hạn thông báo sai sót
  11.4 Failure to Remedy Defects - Không sửa chữa được sai sót
  11.5 Removal of Defective Work - Di chuyển công việc bị sai sót
  11.6 Further Tests - Các kiểm định thêm
  11.7 Right of Access - Quyền được ra vào
  11.8 Contractor to Search - Nhà thầu tìm nguyên nhân
  11.9 Performance Certificate - Chứng chỉ thực hiện
  11.10 Unfulfilled Obligations - Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành
  11.11 Clearance of Site - Dọn dẹp công trường

  12 MEASUREMENT AND EVALUATION - ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ
  12.1 Works to be Measured - Công việc cần đo lường
  12.2 Method of Measurement - Phương pháp đo lường
  12.3 Evaluation - Đánh giá
  12.4 Omissions - Sự bỏ sót

  13 VARIATIONS AND ADJUSTMENTS - CÁC THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH
  13.1 Right to Vary - Quyền được thay đổi
  13.2 Value Engineering - Đánh giá công trình
  13.3 Variation Procedure - Thủ tục thay đổi
  13.4 Payment in Applicable Currencies - Thanh toán bằng tiền tệ quy định
  13.5 Provisional Sums - Khoản tiền tạm tính
  13.6 Daywork - Ngày làm việc
  13.7 Adjustments for Changes in Legislation - Điều chỉnh do thay đổi luật lệ
  13.8 Adjustments for Changes in Cost - Điều chỉnh do thay đổi về chi phí

  14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT - GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN
  14.1 The Contract Price - Giá Hợp đồng
  14.2 Advance Payment - Tạm ứng
  14.3 Application for Interim Payment Certificates - Xin cấp Chứng chỉ thanh toán tạm
  14.4 Schedule of Payments - Kế hoạch Thanh toán
  14.5 Plant and Materials intended for the Works - Thiết bị và các vật liệu sẽ dùng cho công trình
  14.6 Issue of Interim Payment Certificates - Cấp Chứng chỉ thanh toán tạm
  14.7 Payment - Thanh toán
  14.8 Delayed Payment - Thanh toán bị chậm chễ
  14.9 Payment of Retention Money - Thanh toán khoản tiền giữ lại
  14.10 Statement at Completion - Báo cáo khi hoàn thành
  14.11 Application for Final Payment Certificate - Xin cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng
  14.12 Discharge - Trang trải xong
  14.13 Issue of Final Payment Certificate - Cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng
  14.14 Cessation of Employer’s Liability - Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư
  14.15 Currencies of Payment - Tiền tệ thanh toán

  15 TERMINATION BY EMPLOYER - CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ
  15.1 Notice to Correct - Thông báo sửa chữa
  15.2 Termination by Employer - Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư
 5. vantiep
  Offline

  vantiep Super Moderators Thành viên BQT

  Tham gia:
  21/06/09
  Bài viết:
  692
  Đã được thích:
  183
  Điểm thành tích:
  43
  Nơi ở:
  HCM
  15.3 Valuation at Date of Termination - Đánh giá tại ngày chấm dứt
  15.4 Payment after Termination - Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng
  15.5 Employer’s Entitlement to Termination for Convenience - Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư
  15.6 Corrupt or Fraudulent Practices - Hành vi tham nhũng hoặc gian lận

  16 SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR - TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU
  16.1 Contractor’s Entitlement to Suspend Work - Quyền của Nhà thầu tạm ngừng công việc
  16.2 Termination by Contractor - Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu
  16.3 Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment - Ngừng công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu
  16.4 Payment on Termination - Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng

  17 RISK AND RESPONSIBILITY - RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM
  17.1 Indemnities - Bồi thường
  17.2 Contractor’s Care of the Works - Sự cẩn trọng của Nhà thầu đối với công trình
  17.3 Employer’s Risks - Rủi ro của Chủ đầu tư
  17.4 Consequences of Employer’s Risks - Hậu quả các rủi ro của Chủ đầu tư
  17.5 Intellectual and Industrial Property Rights - Quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp
  17.6 Limitation of Liability - Giới hạn về trách nhiệm
  17.7 Use of Employer’s Accommodation/Facilities - Sử dụng chỗ ở/phương tiện của Chủ đầu tư

  Ks. Nguyễn Thế Anh (sưu tầm, biên tập, hiệu đính)​
Mods: vantiep

Chia sẻ trang này

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0, Khách: 0)

Thành viên đang trực tuyến

Tổng: 171 (Thành viên: 0, Khách: 154, Robots: 17)