1. Chào Khách, Diễn đàn Kinh Tế Xây Dựng của chúng ta vừa mới hoạt động trở lại, chắc hẳn vẫn còn có nhiều thiếu sót, Khách nhớ đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé!

Mẫu HĐ sử dụng chung CT hạ tầng kỹ thuật và HĐ QL vận hành CT hạ tầng

Thảo luận trong 'Hồ sơ ban QLDA' bắt đầu bởi nxh07, 18/09/13.

 1. nxh07
  Offline

  nxh07 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  20/06/09
  Bài viết:
  238
  Đã được thích:
  482
  Điểm thành tích:
  63
  BỘ XÂY DỰNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 03/2013/TT-BXD
  Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

  THÔNG TƯ
  Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung
  công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành
  công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
  - Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  - Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật,
  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và Mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung”.
  Điều 2. Các Điều khoản quy định trong “Mẫu hợp đồng” ban hành kèm theo Thông tư là bắt buộc áp dụng, căn cứ điều kiện cụ thể và hướng dẫn trong chú thích, khi ký kết hợp đồng các bên có thể bổ sung các điều khoản, nội dung khác cho phù hợp.
  Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2013.
  Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
  - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
  - Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
  - Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
  - Lưu: VT, Cục HTKT.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  (đã ký)
  Cao Lại Quang
  Nguồn: http://www.moc.gov.vn

  Các file đính kèm:

  hồ văn ngọc thích bài này.

Chia sẻ trang này

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0, Khách: 0)

Thành viên đang trực tuyến

Tổng: 461 (Thành viên: 0, Khách: 453, Robots: 8)