1. Chào Khách, Diễn đàn Kinh Tế Xây Dựng của chúng ta vừa mới hoạt động trở lại, chắc hẳn vẫn còn có nhiều thiếu sót, Khách nhớ đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé!

Đang chuyển...

Bạn đang rời Diễn đàn kinh tế xây dựng và đang chuyển sang http://luatkhaiphong.com/Luat-Xay-dung/Nghi-dinh-68/2012/ND-CP-ngay-12/9/2012-sua-doi-Nghi-dinh-85/2009/ND-CP-6893.html trong 2 giây...

Thành viên đang trực tuyến

Tổng: 335 (Thành viên: 0, Khách: 325, Robots: 10)